Sevgili Öğrencilerimiz,

İçinde bulunduğumuz beklenmedik bu süreçte tüm kaynaklarımız ile hep birlikte çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Dersler veya sınavlar esnasında herhangi bir teknik aksaklık durumunda kesinlikle hiçbir öğrencimizin mağdur edilmeyeceğini bildirir, sitemizin ana sayfasında ve ders sayfalarında yapılan duyuruları dikkatli bir şekilde takip etmenizi öneririz.

Uzaktan Eğitim ve Bilişim Teknolojileri Merkezi UZEMÖğrenim Yönetim Sistemi olarak 3D Fabrika - Uzem adı verilen lisanslı yazılımı kullanmaktadır. Sistem, derslere ait tüm ders materyalleri, duyurular, ders izlenceleri, ödevler, ödevlerden alınan notlar, genel başarıya ilişkin raporlar ve e-sınavlar gibi pek çok modülü içinde barındırmaktadır. Sistemde canlı dersler yapılır. 

Öğrencilerin ders materyallerini ve canlı dersleri takip etmesi beklenmekle birlikte, katılamayan öğrenciler için derslerin video kayıtları sisteme eklenmektedir.

Eğer siz:

diyorsanız Uzaktan Eğitim (UE) için hazırsınız demektir!

Uzaktan eğitim alan öğrencilerimiz kampüsümüze gelmeden, istedikleri yer ve zamanda, eğitim ve öğrenim adına bilmeleri gereken sistemlerin kullanımı ve kaynaklara nasıl erişebileceklerinin bilinmesi ile uyum başlar. Uzaktan eğitimde derslere katılabilmeniz için internet bağlantısı olan bir cihaz yeterlidir. 

Bunun için kurumumuzun sunduğu tüm elektronik  ortamları bilmeli ve kullanabilmelisiniz!

Uzaktan eğitim sürecinde derslere ilişkin güncel bilgilerin ve duyuruların takip edilmesi oldukça önemlidir. Canlı derslerin gün ve saati ilgili öğretim elemanı tarafından size duyurulur. 

Bunun yanı sıra ders materyallerinicanlı dersler ile kayıtlarınıödevleri ve her ünitenin sonunda eklenen  değerlendirme sorularını incelediğiniz ve zaman ayırdığınızda başarılı olursunuz.

Uzaktan Eğitim kişinin tamamen öğrenme sorumluluğunu kendisinin almasını gerektiren bir süreçtir. Bu süreçte bağımsız çalışabilen ve belirtilen elektronik ortamları takip ederek uyabilen öğrenciler başarılı olmaktadır. 

Uzaktan eğitim süresince oluşturulan tüm öğretim materyalleri ile video, ses ve görüntü kayıtlarının öğretim elemanlarımız için “kişisel veri” olduğunu ve bu olağanüstü süreçte siz öğrencilerimizle paylaşıldığını hatırlatmak isteriz.

Bu süreçte size sunulan dijital veriler, herhangi bir cihaz kullanılarak kayıt altına alınmamalı, sosyal medya platformlarında paylaşılmamalıdır.

Öğrencilerimizin bu süreç içerisinde kendilerine sunulan tüm dijital materyalleri öğrenme süreçleri için kullanacağına ve başka ortamlarda kullanmayacağına olan güvenimiz tamdır.

Yüz yüze eğitimin devam ettiği dönemde kullanılan ders programlarındaki gün ve saatlerde her ders için Canlı Ders yapılır. Bu dersler ile ilgili bilgiler UZEBIM ders sayfalarında duyurulur. Canlı derslere tablet, bilgisayar, laptop... vb cihazlar ile girilebilir. 

Sınavlara tablet, bilgisayar, laptop... vb cihazlar ile girilebilir. Özellikle, internet, bilgisayar gibi olanakları yeterli olmayan ve teknik sıkıntılar yaşayan öğrencilerimiz için eş-zamansız değerlendirme biçimleri de sunulacaktır. Dersinizde e-sınav gibi uygulamalar varsa ve teknik açıdan sorun yaşıyorsanız e-sınavlar yerine öğretim elemanları tarafından sizlere sunulan alternatif eş-zamansız değerlendirme biçimlerini de seçme şansınız bulunmaktadır. Her dersiniz için değerlendirme biçimleri ve imkanlarınıza göre tercih haklarınız ders hocalarınız tarafından UZEM platformunda sizlere duyurulacaktır.